Ders Değerlendirme Anketine Öğrenci Katılımını Artırmak için Öğretim Elemanlarına Öneriler:[1]

  • Ders değerlendirme anketi hakkında farkındalık yaratmak ve katılımı teşvik etmek için ders değerlendirme anketi sonuçlarına verdiğiniz önemi ve bu sonuçlardan nasıl faydalandığınızı derste öğrencilerinize anlatın.
  • Dersin ilk haftalarında, önceki ders değerlendirme anketi sonuçlarına göre dersin uygulamasına yönelik yaptığınız iyileştirmeleri öğrencilerinizle paylaşın.
  • Ders izlencesinde ilgili haftaya “Ders Değerlendirme Anketinin Doldurulması” etkinliğini ekleyin.
  • Öğrencilerinize anket sonuç raporlarının tamamıyla anonim olduğunu, anket sonuçlarını ders notlarını verdikten sonra görebildiğinizi özellikle hatırlatın. Önceki anket sonuç raporlarının bir örneğini onlarla paylaşın.
  • Anket süresince ankete giriş yapmayan öğrencilere periyodik hatırlatma mesajları sistem tarafından gönderilmektedir. OBİKAS’a giriş yaparak anket süresince her bir dersiniz için güncel anket katılım oranlarını takip edebilirsiniz. Eğer anketin açık olduğu son hafta içerisinde katılım oranı %50’nin altında ise öğrencilerinize hem e-posta ile hem de sınıf içinde anketi doldurmalarını siz de hatırlatın.
  • Dönem ortasında sınıf içinde kendi değerlendirme anketinizi uygulayabilirsiniz. Dönem ortası yapılan anket sonucunda geri dönüşlerinin uygulamaya konulduğunu gören öğrencilerin yarıyıl sonu anketine katılımı da artmaktadır.
  • Ders değerlendirme anketi web sayfası mobil cihazlara uyumlu hale getirilmiştir. Anketin açık olduğu süre zarfında dersin sonuna doğru öğrencilerinizi o anda OBİKAS’a giriş yaparak anketi cevaplandırmaya davet edebilirsiniz.
 

[1] 2014 Kasım ve Aralık aylarında öğrenciler ve öğretim elemanları ile Ders Değerlendirme Anketi temalı yapılan bir dizi toplantıda ortaya çıkan görüşlere dayanmaktadır.