HARÇLAR VE ÜCRETLER

Her akademik eğitim-öğretim yılı, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları (örgün eğitim harçları) ve öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girdikten sonra Üniversite Yönetim Kurulu tarafından ilan edilir.

 • Kayıt Süreci
  1. Mali yükümlülüğü olmayan öğrencilerin kayıt sistemine erişimi akademik takvimde ilan edilen tarihte açılacaktır. Öğrencinin hazırladığı ve akademik danışmanına ilettiği ders programının danışman tarafından akademik takvimde belirtilen kayıt dönemi içinde onaylanması halinde öğrenci ilgili yarıyılda kayıtlı öğrenci statüsünde olacak ve öğrencilik haklarından faydalanacaktır.
  2. Mali yükümlülüğü olan öğrencilerin kayıt sistemine erişimi mali yükümlülüklerini tamamladıktan sonra açılacaktır. Öğrencinin hazırladığı ve akademik danışmanına ilettiği ders programının danışman tarafından akademik takvimde belirtilen kayıt dönemi içinde onaylanması halinde öğrenci ilgili yarıyılda kayıtlı öğrenci statüsünde olacak ve öğrencilik haklarından faydalanacaktır.
  • Mali yükümlülüğü bulunan öğrencilerin ÖBİKAS Sistemi’ ne Öğrenci Katkı Payı ücretlerine ait ödemelerini tamamlamadan giriş yapmaları halinde sistem, “eksik ödeme” nedeniyle hata verecektir.
  • Ödemeler; Garanti Bankası’na ait ATM’lerden, şubelerden ya da Internet şubelerinden akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖĞRENCİ NUMARASI kullanılarak yapılır. Havale ya da EFT ile para transferi yapılmamalıdır. Üniversite yetkilileri tarafından özel durumlar için aksi belirtilecek olursa, bu tip ödemelere ait dekontlar mezun oluncaya kadar saklanmalıdır.
  • Banka sistemleri üzerinde Öğrenci Katkı Payı ödemeleri (kısmi olarak ödemeler yapılabilir) için Harç Ücreti (HRC) seçeneği kullanılmalıdır. Banka görevlileri aksini belirtse dahi HRC ödemesi haricinde ödeme yapmayınız. Kayıt Ücreti (KYU) ödemesi yapılmayacaktır.
 • Örgün Eğitim Lisans ve Lisansüstü Programlarda Normal ve Azami Öğrenim Süreleri
  Programlar Normal Süre Azami Süre
  Dil Hazırlık sınıfı 1 yıl 1 yıl
  Lisans 4 yıllıklar 8 dönem 14 dönem
  Lisans 5 yıllıklar 10 dönem 18 dönem
  Yüksek Lisans Tezli 4 dönem 6 dönem
  Yüksek Lisans Tezsiz 3 dönem 3 dönem
  Doktora- Yüksek Lisans sonrası 8 dönem 12 dönem
  Doktora- Lisans sonrası 10 dönem 14 dönem
 • 2017 2018 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri
  • Programın Normal Süresi Sonunda Mezun Olamayan Lisans ve Lisansüstü (T.C. Uyruklu) Öğrenciler için Katkı Payı
   LİSANS PROGRAMLARI
   (Programın normal süresinde olan öğrenciler katkı payından muaftır.)
   DÖNEMLİK
   Eğitim Fakültesi- 5 Yıllık Programlar
   11. ve yukarı döneminde olan öğrenciler
   142,00 TL
   Eğitim Fakültesi- 4 Yıllık Programlar
   9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler
   142,00 TL
   Fen Edebiyat Fakültesi
   9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler
   142,00 TL
   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
   9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler
   156,50 TL
   Mühendislik Fakültesi
   9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler
   193,50 TL
   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
   9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler
   95,00 TL
    
   LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI (I. Öğretim Programları)
   (Programın normal süresinde olan öğrenciler katkı payından muaftır)
   DÖNEMLİK
   Yüksek Lisans Programları
   5. ve yukarı döneminde olan öğrenciler
   129,00 TL
   Doktora Programları
   Yüksek Lisans sonrası
   9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler
   129,00 TL
   Lisans sonrası
   11. ve yukarı döneminde olan öğrenciler
   129,00 TL
   Açıklamalar
   1. 2016-2017 Akademik Yılı eğitime katkı payı Bakanlar Kurulu tarafından açıklandıktan sonra doğabilecek farklar daha sonra tahsil edilecektir.
   2. Programın normal süresinde eğitim gören öğrenciler katkı payından muaftır.
   3. Vakıf yükseköğretim kurumları veya yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yapan T.C. uyruklu öğrenciler de bu esaslara göre katkı payı öderler.
   4. İngilizce hazırlık programının birinci yılında olan öğrenciler katkı payından muaftır. İngilizce hazırlık programı birinci yılının sonunda başarısız olan öğrenciler ikinci yıl kayıt yapmak isterlerse ilgili programın yukarıda belirtilen katkı payını öderler.
   5. Çift ana dal programlarına tanınan 1 yıllık ek süre normal süre olarak sayılır.
   6. Yan dal programlarına tanınan 1 yarıyıllık ek süre normal süre olarak sayılır.
   7. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payından muaftır.
   8. Şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler öğrenimleri süresince katkı payından muaftır.
   9. Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin katkı payı ödemeleri ilgili Bakanlık/Kuruluş tarafından yapılır.
  • Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Öğrenim Ücretleri

   2014-2015 Akademik Yılı öncesinde Üniversiteye Kayıt Yaptırmış Olup Halen Programın Normal Süresi İçinde Olanlar

   LİSANS PROGRAMLARI DÖNEMLİK
   Eğitim Fakültesi- 5 Yıllık Programlar 1.026,50 TL
   Eğitim Fakültesi- 4 Yıllık Programlar 1.026,50 TL
   Fen Edebiyat Fakültesi 961,50 TL
   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.155,00 TL
   Mühendislik Fakültesi 1.528,50 TL
   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 1.155,00 TL
   LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI (I. Öğretim Programları) DÖNEMLİK
   Yüksek Lisans Programları 768,00 TL
   Doktora Programları
   Yüksek Lisans sonrası 768,00 TL
   Lisans sonrası 768,00 TL

   2015-2016 Akademik Yılı ve sonrasında Üniversiteye Kayıt Yaptırmış Öğrenciler

   LİSANS PROGRAMLARI DÖNEMLİK
   Eğitim Fakültesi- 4 Yıllık Programlar 2.200,00 TL
   Fen Edebiyat Fakültesi 4.400,00 TL
   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2200,00 TL
   Mühendislik Fakültesi 4.400,00 TL
   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2.200,00 TL
   LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI (I. Öğretim Programları) DÖNEMLİK
   Yüksek Lisans Programları 1.100,00 TL
   Doktora Programları
   Yüksek Lisans sonrası 1.100,00 TL
   Lisans sonrası 1.100,00 TL


   Programın Normal Süresini Aşan Ancak Azami Süreyi Aşmayan Öğrenciler

   LİSANS PROGRAMLARI DÖNEMLİK
   Eğitim Fakültesi- 5 Yıllık Programlar 2.640,00 TL
   Eğitim Fakültesi- 4 Yıllık Programlar 2.640,00 TL
   Fen Edebiyat Fakültesi 5.280,00 TL
   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2.640,00 TL
   Mühendislik Fakültesi 5.280,00 TL
   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2.640,00 TL
   LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI (I. Öğretim Programları) DÖNEMLİK
   Yüksek Lisans Programları 1.320,00 TL
   Doktora Programları
   Yüksek Lisans sonrası 1.320,00 TL
   Lisans sonrası 1.320,00 TL

   Programın Azami Süresini Aşan Öğrenciler

   LİSANS PROGRAMLARI DÖNEMLİK
   Eğitim Fakültesi- 5 Yıllık Programlar 2.640,00 TL
   Eğitim Fakültesi- 4 Yıllık Programlar 2.640,00 TL
   Fen Edebiyat Fakültesi 5.280,00 TL
   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2.640,00 TL
   Mühendislik Fakültesi 5.280,00 TL
   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2.640,00 TL
   LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI (I. Öğretim Programları) DÖNEMLİK
   Yüksek Lisans Programları 1.650,00 TL
   Doktora Programları
   Yüksek Lisans sonrası 1.650,00 TL
   Lisans sonrası 1.650,00 TL
    

   Açıklamalar

   1. 2017-2018 Akademik Yılı öğrenim ücreti Bakanlar Kurulu tarafından açıklandıktan sonra doğabilecek farklar daha sonra tahsil edilecektir.
   2. Vakıf yükseköğretim kurumları veya yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yapan yabancı uyruklu öğrenciler de bu esaslara göre öğrenim ücreti öderler.
   3. Çift ana dal programlarına tanınan 1 yıllık ek süre normal süre olarak sayılır.
   4. Yan dal programlarına tanınan 1 yarıyıllık ek süre normal süre olarak sayılır.
   5. Suriye vatandaşı olup YÖK tarafından belirlenen esaslara göre üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin katkı payı ödemeleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yapılır.
   6. 2015-2016 Akademik Yılından itibaren;  Üniversiteye giriş yılına bakılmaksızın , Türklük Belgesi veya benzeri belgelere sahip öğrenciler (eski dönemlerde teslim edilmiş olsa dahi) yabancı uyruklu öğrenci ücreti ödeyeceklerdir.
  • İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencileri

   İngilizce hazırlık programı birinci yılının sonunda başarısız olan öğrenciler ikinci yıl isterlerse öğrencisi oldukları bölüm/program katkı payını ödeyerek kayıt yaptırabilirler. Üniversite Yönetim Kurulunun 21.11.2012 gün, 2012/28 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda kayıtlı hazırlık beklemeli öğrenciler aşağıdaki haklardan yararlanabilir.

   Yemek Ücreti Öğrenci fiyatından
   Yurt Kalamazlar
   Burs Alamazlar
   Paso Alabilirler
   Öğrenci Belgesi Alabilirler
   Kütüphane Kullanabilir, dışarı kitap çıkarabilirler
   Sosyal Tesislerden yararlanma Öğrenci statüsünde yararlanırlar
   Öğrenci Faaliyetleri Kulüp faaliyetlerine katılabilirler, Üniversiteyi temsil edebilirler
  • Uluslararası Ortak Lisans Programları Öğrencileri
   ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI (SUNY) BÜ’DE DÖNEMLİK
   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler 5.500,00 TL
   Mühendislik Fakültesi , Bilişim Sistemleri Mühendisliği 6.500,00 TL
  • II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencileri
   • II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin, akademik kayıt işlemleri için önce Öğrenci Katkı Payı ücretlerine ait ödemelerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde sistem, ilk girişte “eksik ödeme” nedeniyle hata verecektir.
   • Öncelikle ÖBİKAS üzerindeki “Payment Calculator” ekranı kullanılarak alınması planlanan dersler doğrultusunda ne kadar ücret ödeneceği belirlenmelidir.
   • Ödemeler; Garanti Bankası’na ait ATM’lerden, şubelerden ya da Internet şubelerinden akademik takvimde belirtilen on-line ödeme tarihleri arasında ÖĞRENCİ NUMARASI kullanılarak yapılır. Kesinlikle havale ya da EFT ile para transferi yapılmamalıdır. Üniversite yetkilileri tarafından özel durumlar için aksi belirtilecek olursa, bu tip ödemelere ait dekontlar mezun oluncaya kadar saklanmalıdır.
   • Banka sistemleri üzerinde Öğrenci Katkı Payı ödemeleri (kısmi olarak ödemeler yapılabilir) için Harç Ücreti (HRC) seçeneği kullanılmalıdır. Banka görevlileri aksini belirtse dahi HRC ödemesi haricinde ödeme yapılmamalıdır.

   Ayrıntılı bilgi almak için ilgili program koordinatörlüğü ile temasa geçiniz.

 • Sıkça Sorulan Sorular
  1. Vakıf Üniversitesinden Boğaziçi Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptım. Ne kadar harç ödeyeceğim?

   Eğer T.C vatandaşı iseniz, programın normal süresinde harçtan muafsınız. Eğer yabancı uyruklu iseniz, Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Öğrenim Ücretleri Tablosunda belirtilen katkı payını ödeyeceksiniz.

  2. Yurt dışındaki bir Üniversite’den Boğaziçi Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptım? Ne kadar harç ödeyeceğim?

   Eğer T.C vatandaşı iseniz, programın normal süresinde harçtan muafsınız. Eğer yabancı uyruklu iseniz, Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Öğrenim Ücretleri Tablosunda belirtilen katkı payını ödeyeceksiniz.

  3. Kayıt döneminde kaydımı elimde olmayan nedenlerden dolayı tamamlayamadım. Ne yapabilirim?

   Kayıtlı olmadığınız yarıyılda öğrencilik haklarından faydalanamazsınız. Eğer hala kayıt olmak istiyorsanız kaydınızı zamanında tamamlayamama mazeretinizle ilgili dilekçe ile bağlı olduğunuz birime başvurmalısınız. Dilekçeniz ilgili yönetim kurulunda değerlendirilecektir.

  4. Hazırlık sınıfında geçirdiğim süre lisans veya lisansüstü programlarındaki normal süreye sayılıyor mu?

   Hayır.

  5. Kayıtsız geçirdiğim süreler normal/azami okuma süresinden düşülecek mi?

   Evet.

  6. Araştırma görevlisiyim. Programımda normal süremi aştım. Harç ödeyecek miyim?

   Devlet Yükseköğretim Kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payından muaftır.

  7. Mavi Kart sahibiyim. T.C. uyruklu öğrencilere uygulanan öğrenci katkı payını ödeyebilir miyim?

   Evet. Mavi Kart’a sahip öğrenciler T.C. uyruklu öğrencilere uygulanan katkı payını öderler.