Mezuniyet Başvurusu

Mezuniyet şartlarını yerine getirmiş öğrencilerin mezuniyet kararı ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınır ve bu karar ertelenemez. Mezuniyet başvurusu, mezuniyet aşamasına gelmiş öğrenci tarafından sistem üzerinden başlatılır. Diploma, ilgili yönetim kurulu tarafından mezuniyet kararı alınmış ve mezuniyet başvurusu yapmış olan öğrenciye takip eden Bahar yarıyılı sonunda yapılan Diploma Dağıtım Töreni’nde verilir.

Mezuniyet Töreninde diploma alabilmek için en geç tören haftası başında mezuniyet başvurusunun onaylanmış ve tamamlanmış olması gerekir.

İlgili yarıyılda kayıtlı olup almış olduğu derslerde başarılı olan ve mezuniyet gereklerini yerine getiren öğrenciler, ÖBİKAS (registration.boun.edu.tr -> Student Information-> Application for Graduation) sistemi üzerinden mezuniyet başvurusu yaparlar. Mezuniyet için yapılan başvurular bir yarıyıl için geçerlidir. Başvuru yapan mezun adayı yarıyıl sonunda mezuniyet hakkını elde edemezse bir sonraki yarıyıl başvurusunu yenilemelidir.

Mezuniyet başvuru formu, kişisel bilgiler güncellendikten sonra elektronik ortamda sistem üzerinden gönderilir. Gönderilen form üzerinde değişiklik yapılamaz.

Başvuru talebi sistem üzerinden ilgili birimlere (Kütüphane, BUCard Ofisi, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü, Yurtlar Müdürlüğü) onay için gönderilir. Mezuniyet başvurusunun onaylanması için Üniversiteye olan tüm borçların ödenmiş, kütüphaneden ödünç alınmış olan tüm kitapların iade edilmiş olması gerekmektedir.

Sisteme tekrar giriş yapılarak, onayların tamamlandığı kontrol edilir ve başvuru formunun çıktısı alınır.  Mezuniyet başvuru formu, Bölüm Başkanı/Anabilim Dalı Başkanın ıslak imzası alınarak tamamlanır. Tüm onayları tamamlanmış Mezuniyet Başvuru Formu Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne teslim edilir.  

Mezuniyet tarihinden 30 gün sonra BUCard-Öğrenci kullanıma kapatılır. Kart üzerindeki bakiye öğrencinin mezuniyet başvurusunda belirttiği şekilde işlem görür.

BUCard’da 10,00 TL ve üstü bakiyesi olan ve iade talep eden öğrenciler onayları tamamlanmış Mezuniyet Başvuru Formu ile Bütçe ve Performans Müdürlüğü’ne giderek imza alır ve  ve BUCard-Öğrenci İade Formunu  teslim ederler.

BUCARD bakiyesi 10,00 TL’nin altında olan ya da daha fazla olduğu halde  iade talebi olmayan öğrencilerin  Bütçe ve Performans Müdürlüğü’ne gitmelerine  gerek yoktur.