TARİHÇE

Boğaziçi Üniversitesi’nde uzunca yıllar kağıt formlar kullanılarak ders esnasında ders değerlendirme anketi uygulaması yapılmaktaydı. İlk kez 2008 Yaz döneminde kağıt anketin yanı sıra, gönüllü olan öğretim elemanları tarafından online anket kullanıldı. 2010 Güz dönemine kadar takip eden dönemlerde kağıt anket ve online anket pilot uygulamasına paralel bir şekilde devam edildi. 2010 Güz döneminden itibaren ders değerlendirme anketi sadece online uygulanmaktadır.