ÜNİVERSİTEYE KAYIT

 • Lisans Programlarına YKS ile Yeni Yerleştirilen Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları

  E-Kayıt ve Üniversiteye Kayıt web sitelerini ziyaret ediniz.

 • Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü ile Yeni Yerleştirilen Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları

  Bu kapsamda kabul edilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt günlerinde Üniversiteye kayıt için gerekli belgelerini teslim etmeleri gerekir. Üniversiteye Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin akademik yarıyıl başlamadan önce ayrıca akademik ders kayıtlarını da yapmaları gerekir.

  Kabul edilen öğrencilerden İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlayanlar, kabul edildikleri programlara kayıt yaptırırlar. İngilizce dil yeterliğini kanıtlayamayan öğrencilerin İngilizce Düzey Belirleme Sınavına (DBS) girmesi gerekir. ( Sınav tarihi için www.yadyok.boun.edu.tr adresini ziyaret ediniz)

  2019-2020 Akademik Yılında Boğaziçi Üniversitesi Lisans Programlarına yurt dışından kabul edilen öğrencilerin Üniversiteye kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihlerde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nde saat 10:00 - 17:00 arası yapılacaktır.

  2 Eylül 2019 Pazartesi

  Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  Aşağıda yer alan belgeler Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise belgelerin ayrıca Türkçe veya İngilizce çevirileri de gerekmektedir.

  1. SAT sınav sonuç belgesinin aslı
  2. Lise diplomasının aslı ve iki adet fotokopisi
  3. Lise diploması denklik belgesi (Bulunduğunuz ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden ya da Türkiye'deki İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alabilirsiniz. Adres: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Binbirdirek M.İmran Öktem C. No.1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL)
  4. Lise transkripti aslı 
  5. İki adet Pasaport/Nüfus Cüzdanı veya Mavi Kart fotokopisi  (aslı kayıt sırasında öğrencinin yanında bulunmalıdır.)
  6. Öğrenim vizesi (T.C. Dış Temsilciliklerinden)
  7. Üç adet 4,5 cm × 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
  8. Öğrenciler tarafından doldurulmuş  bilgi formu.
  Kayıtla İlgili Önemli Notlar
  • Posta ile kayıt yapılamaz.
  • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi ancak aslının getirilmesi koşuluyla kabul edilir.
  • Belgeler eksik ise kayıt işlemi tamamlanamaz.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayanlar herhangi bir hak iddia edemez.
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
 • Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (EK MADDE 1-) Kapsamında Yeni Kabul Edilen Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları

  “Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş” kapsamında kabul edilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt günlerinde Üniversiteye kayıt için gerekli olan belgelerini teslim etmeleri gerekir. Üniversiteye kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihlerde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nde saat 10:00 - 17:00 arası yapılacaktır. Üniversiteye kayıt işlemini yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

  3 - 4 Eylül 2019 Salı - Çarşamba
   

  Kurum Dışından Kabul Edilenler:

  Kurum dışından kabul edilen öğrencilerin aşağıda belirtilen belgelerle ilan edilen günlerde Üniversiteye şahsen kayıt yaptırmaları gerekmektedir.  Üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilerin, daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki "öğrenci dosyası" (Lise diplomasının aslı öğrencinin geldiği Üniversitede ise, transkript aslı vb. diğer belgeler) Üniversitemiz tarafından resmi yazıyla talep edilecektir. 

  İngilizce dil yeterliğini sağlayarak doğrudan programa kabul edilen ve Üniversiteye kayıt işlemini yaptıran öğrencilerin intibak işlemlerinin yapılabilmesi için başvuru dosyaları ilgili Fakülte ve Yüksekokul’a gönderilecektir. Akademik yarıyıl ders kayıtları intibak işlemlerinin tamamlanmasında sonra yapılacaktır. Bu sürecin takibi öğrencilerin sorumluluğundadır.

  Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından  16 Eylül 2019 Pazartesi günü yapılacak Düzey Belirleme Sınavı’na (DBS) girmekle yükümlüdürler. Bu sınav, öğrencinin Hazırlık Birimi’nde hangi programda İngilizce eğitim alacağını belirler. Bu sınava katılmayanların hazırlık sınıfı yerleştirmeleri doğrudan Program 1 (Başlangıç seviyesi) sınıflarına yapılacaktır.

  (Sınav başvurusu için www.yadyok.boun.edu.tr  adresine bakınız.)

  Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  1. Lise diploması aslı ve iki adet fotokopisi (Diploma öğrencinin kendisinde ise)
  2. Yatay geçiş yapmanıza engel bulunmadığına ilişkin resmi yazı
  3. İki adet onaysız nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı kayıt sırasında öğrencinin yanında bulunmalıdır.)
  4. Üç adet 4,5 cmx6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
  5. Öğrenci tarafından doldurulmuş kayıt beyan formu
  6. Öğrenci tarafından doldurulmuş bilgi formu

  Kurum İçinden Kabul Edilenler:

  Kurum içinden kabul edilen öğrencilerin kabul edildikleri programlara kayıt yaptırabilmeleri için ayrıldıkları programdan ilişki kesmeleri gerekmektedir.

  “İlişki Kesme Formu” Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden temin edilerek, Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü ile Bölüm Başkanı onayı alındıktan sonra kayıt beyan formu ile birlikte Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir. 

  Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  1. İlişki kesme formu
  2. Kayıt beyan formu

  Kayıtla İlgili Önemli Notlar

  1. Posta ile kayıt yapılamaz.
  2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi ancak aslının getirilmesi koşuluyla kabul edilir.
  3. Belgeler eksik ise kayıt işlemi tamamlanamaz.
  4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayanlar herhangi bir hak iddia edemez.
  5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
 • Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kapsamında Lisans Programlarına Yeni Kabul Edilen Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları

  Yatay geçiş kapsamında kabul edilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt günlerinde Üniversiteye kayıt için gerekli olan belgelerini teslim etmeleri gerekir. Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin akademik yarıyıl başlamadan önce ayrıca akademik ders kayıtlarını da yapmaları gerekir.

  Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerden İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlayanlar, kabul edildikleri programlara kayıt yaptırırlar.

  İngilizce dil yeterliğini kanıtlayamayan öğrencilerin hazırlık sınıfına kayıt yaptırma hakları yoktur.

  2019-2020 Akademik Yılında Boğaziçi Üniversitesi Lisans Programlarına yurt içi ve yurt dışı kurumlararası yatay geçiş kapsamında kabul edilen öğrencilerin Üniversiteye kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihlerde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nde saat 10:00 - 17:00 arası yapılacaktır.

  Asıl Listeden Kabul Edilenler
  26 Ağustos 2019 Pazartesi
  Yedek Listeden Kabul Edilenler
  28 Ağustos 2019 Çarşamba

  Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş

  1. Lise diploması aslı ve iki adet fotokopisi (Diploma öğrencinin kendisinde ise)
  2. İki adet onaysız nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı kayıt sırasında öğrencinin yanında bulunmalıdır.)
  3. Üç adet 4,5 cm × 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
  4. Öğrenci tarafından doldurulmuş bilgi formu.


  *Yurt içi yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yatay geçişi kabul edilen öğrencinin yukarıda belirtilen belgelerle ilan edilen günde Üniversiteye şahsen kayıt yaptırması gerekmektedir. Belirtilen kayıt gününde Üniversiteye kayıt yaptırmayan öğrenci hakkını kaybedecektir. Üniversiteye kaydını yaptıran öğrencinin, daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki "öğrenci dosyası" (Lise diplomasının aslı öğrencinin geldiği Üniversitede ise, transkript aslı vb. diğer belgeler)  Üniversitemiz tarafından resmi yazıyla talep edilecektir. 

  Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş

  T.C. Uyruklu Öğrenciler için:

  Aşağıda yer alan belgeler Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise belgelerin ayrıca Türkçe ya da İngilizce çevirileri de gerekmektedir.

  1. Lise diplomasının aslı ve iki adet fotokopisi
  2. Yurt dışındaki liselerden mezun olanlar için lise diploması denklik belgesi (Bulunduğunuz ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden ya da Türkiye'deki İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alabilirsiniz. Adres: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Binbirdirek M.İmran Öktem C. No.1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL)
  3. Resmi Transkript  
  4. LYS/YKS veya SAT sınav sonuç belgesi
  5. İki adet onaysız nüfus cüzdanı (aslı kayıt sırasında öğrencinin yanında bulunmalıdır.)
  6. Üç adet 4,5 cm × 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
  7. Öğrenci tarafından doldurulmuş bilgi formu.
    

  Uluslararası Öğrenciler için:

  Aşağıda yer alan belgeler Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise belgelerin ayrıca Türkçe ya da İngilizce çevirileri de gerekmektedir.

  1. Lise diploması aslı ve iki adet fotokopisi
  2. Lise diploması denklik belgesi (Bulunduğunuz ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden ya da Türkiye'deki Milli Eğitim İl Müdürlüklerinden alabilirsiniz. Adres: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Binbirdirek M.İmran Öktem C. No.1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL)
  3. Resmi Transkript  
  4. SAT sınav sonuç belgesinin aslı
  5. İki adet Pasaport veya Mavi Kart fotokopisi (aslı kayıt sırasında öğrencinin yanında bulunmalıdır.)
  6. Öğrenim vizesi (TC Dış Temsilciliklerinden)
  7. Üç adet 4,5 cm × 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
  8. Öğrenci tarafından doldurulmuş bilgi formu.
    
  Kayıtla İlgili Önemli Notlar
  • Posta ile kayıt yapılamaz.
  • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi ancak aslının getirilmesi koşuluyla kabul edilir.
  • Belgeler eksik ise kayıt işlemi tamamlanamaz.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayanlar herhangi bir hak iddia edemez.
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
 • Kurum İçi Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Bölüm Değişikliği İşlemleri

  Kurum içi yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin yeni programlarına kayıt yaptırabilmeleri için ayrıldıkları programdan ilişki kesmeleri gerekir. İlişki kesme başvuru formu Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden temin edilip Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü ile Bölüm Başkanı onayı alındıktan sonra Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir. Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra öğrenciler akademik takvimde ilan edilen günlerde kabul edildikleri programa akademik kayıt işlemini yapabilirler.

  2019-2020 Akademik Yılı  Bahar Yarıyılı için Boğaziçi Üniversitesi Lisans Programları arasında kurum içi yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihte saat 10:00 - 17:00 arası Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

   
  22 Ocak 2020    Çarşamba
 • Çift Anadal Programına Yeni Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıtları

  Çift Anadal Programına kabul edilen öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için ÇAP Programı Kayıt Beyan Formu’nu doldurup imzalayarak şahsen Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

  24 Ocak 2020   Cuma
 • Yan Dal Programına Yeni Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıtları

  Yan dal programına kabul edilen öğrencilerin ilgili programlara kayıt yaptırabilmeleri için Yan Dal Programı Kayıt Beyan Formu’nu doldurup imzalayarak şahsen Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

  Asıl Listeden Kabul Edilenler
  Tarih: 24 Ocak 2020 Cuma
  Saat: 10:00 - 17:00
  Yer: Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü

  Yedek Listeden Kabul Edilenler

  Tarih: 28 Ocak 2020 Salı
  Saat: 10:00 - 17:00
  Yer: Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü
 • Lisansüstü Programlarına Yeni Kabul Edilen Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları

   

   

  Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin aşağıda ilan edilen kayıt günlerinde kayıt için gerekli belgelerini teslim ederek Üniversiteye kayıt işlemini tamamlamaları gerekir. Kayıt için gerekli belgeler başvuru yapılırken verilmiş olsa dahi Üniversiteye kayıt için tekrar verilmesi gerekmektedir. İlan edilen kayıt günlerinde kayıt işlemini yaptırmayanların yerine yedek listeden kayıt hakkı alanlar kayıt yaptırabilecektir.

  YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35. maddesinin 6. fıkrasında yer alan "Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez." hükmü uyarınca, bu kapsamdaki öğrencilerin Üniversitemize kayıtlarından önce halen kayıtlı oldukları lisansüstü programdan ilişki kesmeleri gerekmektedir.

  Üniversiteye Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin akademik yarıyıl başlamadan önce ayrıca akademik ders kayıtlarını da yapmaları gerekir.

  2019 - 2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için lisansüstü programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin Üniversiteye kayıtları aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

  Asıl Listeden Kabul Edilenler
  Tarih: 22 Ocak 2020 Çarşamba
  Saat: 10:00 - 17:00
  Yer:

  Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezi
  Albert Long Hall (Saatli Bina) Fuaye Alanı
  Güney Kampüs

   

  Yedek Listeden Kabul Edilenler

  Tarih: 23 Ocak 2020 Perşembe
  Saat: 10:00 - 17:00
  Yer: Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü

  Kayıtl İçin Gerekli Belgeler

  T.C. Uyruklu Öğrenciler İçin:

  1. Diploma:
   1. Yüksek lisans programlarına kabul edilenlerin lisans,
   2. Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına kabul edilenlerin yüksek lisans,
   3. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenlerin lisans diplomasının aslı ve iki adet fotokopisi 
  2. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan T.C. uyruklular için diploma denkliği
  3. ALES internet çıktısı, GMAT/GRE sınav sonuç belgesinin aslı
  4. Resmi Transkript
  5. Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından onaylanmış TOEFL/IELTS/BUEPT sınav sonuç belgesi (Dil hazırlık sınıfına kabul edilenler hariç)
  6. Doktora programına kabul edilenler için ÜDS/YDS sınav sonuç belgesi (ya da eşdeğeri)
  7. İki adet onaysız nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı kayıt sırasında öğrencinin yanında bulunmalıdır)
  8. Üç adet 4,5 cm × 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
  9. Öğrenci tarafından doldurulmuş bilgi formu
  10. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü'ne  teslim edilecektir.)

  Uluslararası Öğrenciler İçin:

  Aşağıda yer alan belgeler Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise belgelerin ayrıca Türkçe veya İngilizce çevirileri de gerekmektedir.

  1. Diploma:
   1. Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin lisans,
   2. Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans,
   3. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin lisans diplomasının aslı ve iki adet fotokopisi
  2. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan uluslararası öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu'ndan tanınma belgesi
  3. ALES internet çıktısı, GMAT/GRE sınav sonuç belgesinin aslı
  4. Resmi Transkript  
  5. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından onaylanmış dil TOEFL/IELTS/BUEPT sınav sonuç belgesi (Dil hazırlık sınıfına kabul edilenler hariç)
  6. Doktora programına kabul edilenler için ÜDS/YDS sınav sonuç belgesi (ya da eşdeğeri)
  7. Öğrenim vizesi (T.C. Dış Temsilciliklerinden)
  8. Üç adet 4,5 cm × 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
  9. Pasaport fotokopisi
  10. Öğrenci tarafından doldurulmuş bilgi formu
 • Lisans Programlarına Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Yeni Yerleştirilen Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları

  Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları ile kayıt tarihlerinin Üniversitemize bildirilmesi akabinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

  Kayıt için gerekli belgeler
  1. DGS Sonuç belgelerinin internet çıktısı
  2. Önlisans diploması aslı ve fotokopisi
  3. Lise diploması aslı ve fotokopisi
  4. İki  adet onaysız nüfus cüzdanı fotokopisi (nüfus cüzdanının aslı kayıt sırasında adayın yanında bulunmalıdır)
  5. 3 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
  6. Bilgi formu
 • Kayıtla İlgili Önemli Notlar
  • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
  • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
  • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.