YAN DAL PROGRAMLARI

Yan dal programları, lisans diploma programlarına kayıtlı ve başarıyla devam etmekte olan öğrencilerin ilgi duydukları bir başka alanda bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Yan dal Programlarına başvurlar akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

Boğaziçi Üniversitesi Yan Dal Yönergesi

Bilgisayar Mühendisliği Yan Dal Programı

Zorunlu dersler

CMPE 160

CMPE 210
Introduction to Object Oriented Programming
ya da
Fundamentals of Object Oriented Programming
(4)

(3)
CMPE 240 Digital Systems (4)
CMPE 250 Data Structures and Algorithms (4)
CMPE 352 Fundamentals of Software Engineering (2)

Seçmeli dersler

Listeden bir ders:
CMPE 350* Formal Languages and Automata Theory (3)
CMPE 300 Analysis of Algorithms (3)
CMPE 321 Introduction to Database Systems (4)
CMPE 322 Operating Systems (4)
CMPE 344 Computer Organization (4)
Listeden bir ders:
CMPE 4XX CMPE 4XX courses (3)
CMPE 220 Discrete Computational Structures (3)

*CMPE 350 dersinin ön şartı CMPE 220 alınarak sağlanır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi: Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yan Dal Programı

Toplam ders sayısı (Kredi)

6 zorunlu (19)

Bu yandal programı, BIT temel araç ve tekniklerinin eğitim alanında işe koşulmasını öğrencilere kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Program toplam 19 kredilik (42 ECTS) 6 dersten oluşmaktadır. Derslerin tümü 2.-8. sömestrlerde zorunlu kategoride açılmaktadır. Bu derslere ön koşul dersleri ya da onlara eşdeğer derslerin tamamlanması gereklidir. Öğrenciler kendi programlarına ek olarak altı adet zorunlu dersi tamamlarlarsa Yandal diplomasına hak kazanırlar.

Zorunlu dersler

CET 102 Eğitimde Bilişim Sistemleri ve Bilişim Tasarımı (4)
CET 224 Eğitimde Görselleştirme (3)
CET 341 Öğretim Tasarımı (3)
CET 372 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi (3)
CET 441 Uzaktan Eğitimin Temelleri (3)
CET 472 Eğitim Yazılımları: Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme (3)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yan Dal Programı

Toplam ders sayısı (Kredi)

4 zorunlu (13) + 2 seçmeli (5-8)

Zorunlu dersler

EE 202 Electrical Circuits I (4)
EE 333 Electronics I (3)
EE 352 System Dynamics and Control (3)
EE 373 Signals and Systems (3)

Seçmeli dersler (2 ders seçilecektir)

EE 334 Electronics II (4)
EE 142 Digital Systems (2)
EE 374 Communication Engineering (4)
EE 304 Energy Conversion (3)

Endüstri Mühendisliği: Üretim ve Servis Sistemleri Yan Dal Programı

Toplam ders sayısı (Kredi)

2 zorunlu (8) + 4 seçmeli (12-15)

Zorunlu Dersler

IE 202 Operations Research I (4)
IE 312 Facilities Design and Planning (4)

Seçmeli Dersler (4 ders seçilecektir)

IE 306 Systems Simulation (4)
IE 341 Engineering Economics (4)
IE 489 Special Topics: Systems Science (3)
IE 413 Supply Chain Management (4)
IE 414 Computer Integrated Manufacturing (3)
IE 423 Quality Engineering (3)
IE 430 Ergonomics and Human Factors Eng. (3)
IE 441 Planning for Engineers (3)
IE 461 Energy Policy and Planning (3)

Endüstri Mühendisliği: Yöneylem Araştırması Yan Dal Programı

Toplam ders sayısı (Kredi)

2 zorunlu (8) + 4 seçmeli (12-13)

Zorunlu Dersler

IE 202 Operations Research I (4)
IE 305 Operations Research II (4)

Seçmeli Dersler (4 ders seçilecektir)

IE 306 Systems Simulation (4)
IE 487 Special Topics: Stochastic Models in OR (3)
IE 420 OR Modeling and Applications (3)
IE 485 Special Topics: Nonlinear Models in OR (3)
IE 441 Planning for Engineers (3)
IE 456 Graph Theory and Applications (3)
IE 460 Statistical Forecasting and Time Series (3)

Ekonomi Yan Dal Programı

Başvuru Koşulu Dersler (Kredi)

EC101 Mikroekonominin İlkeleri (3)
EC102 Makroekonominin İlkeleri (3)
MATH101
veya
MATH 106
Analiz I

Sosyal Bilimler için Analize Giriş
(4)

(4)

Toplam ders sayısı

4 zorunlu (12) + 2 seçmeli (6)

Zorunlu Dersler

EC203 Mikroekonomi I (3)
EC205 Makroekonomi I (3)
EC206 Mikroekonomi II (3)
EC208 Makroekonomi II (3)

2 Seçmeli Ders

Yandal danışmanının onayına tabi olarak Ekonomi Bölümünün lisans kataloğunda yer alan, EC223 ve EC233 dışındaki EC kodlu derslerden seçilir. Kendi ders programlarında EC203 ve/veya EC205 dersleri zaten zorunlu olan öğrenciler yandal programındaki bu dersler yerine Ekonomi Bölümü müfredatındaki EC kodlu zorunlu derslerden almalıdırlar.

İşletme Yan Dal Programı

Başvuru koşulu dersler (Kredi)

EC101 Mikroekonominin İlkeleri (3)
EC102 Makroekonominin İlkeleri (3)
MATH101
veya
MATH 105
Analiz I

Sonlu Matematiğe Giriş
(4)

(4)
MATH102
veya
MATH106
Analiz II

Sosyal Bilimler için Analize Giriş
(4)

(4)

Toplam ders sayısı (Kredi)

4 zorunlu (12-13) + 2 seçmeli (6)

Zorunlu dersler

AD216 Finans ve Maliyet Muhasebesi (4)
AD220 Örgüt Yönetimi (3)
AD242 Stratejik Pazarlama Yönetimi (3)
AD311 Kurumsal Finans (3)

Seçmeli dersler

Öğrenciler ders kataloğunda yer alan AD3XX veya AD4XX kodlu herhangi iki dersi seçmeli ders olarak alabilirler.

Not: Kendi ders programlarında AD216 dersi zaten zorunlu olan öğrenciler yandal programındaki bu ders yerine ders kataloğunda yer alan AD3XX veya AD4XX kodlu ders almalıdırlar.

Makina Mühendisliği Yan Dal Programı

Toplam ders sayısı (Kredi)

4 zorunlu (14) + 2 seçmeli (6-8)

Makina Mühendisliği Bölümü’nde Yan Dal Programı tamamlamak için aşağıdaki 4 zorunlu dersin alınması gerekmektedir. Yan Dal Programı’na başlayan bir öğrenci, Ana Dal Programı’nda zorunlu derslerden bazılarını veya muadillerini almışsa, Makina Mühendisliği Bölümü Yan Dal danışmanının onayıyla, söz konusu derslerin yerine seçmeli dersler listesinden ders seçer. Öğrenciler Yan Dal Programı’nı 6 ders alarak bitirirler.

Zorunlu Dersler

ME 242 Dinamik (3)
ME 263 Termodinamik I (3)
ME 345 Mukavemet (4)
ME 353 Akışkanlar Mekaniği (4)

Seçmeli Dersler

ME 324 Makina Elemanları I (4)
ME 331 Mekatronik (3)
ME 335 Kontrol (4)
ME 362 Isı Transferi (4)
ME 411 Malzeme Mühendisliği (3)
ME 425 Mekanik Titreşimler (3)
ME 426 Makina Dinamiği (3)
ME 430 Otomotiv Mühendisliği (3)
ME 446 Uygulamalı Katı Cisimler Mekaniği (3)
ME 455 Akışkanlar Mekaniği II (3)
ME 466 Termodinamik II (3)
ME 474 Termik Makineler (3)
ME 478 Isıl Sistemlerin Tasarımı (3)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yan Dal Programı

Başvuru önkoşul dersi (Kredi)

POLS101 Siyaset Bilimine Giriş (3)

Toplam ders sayısı

3 zorunlu (9) + 3 seçmeli (9)

Zorunlu dersler

POLS217 Uluslararası Siyasi Tarih (3)
POLS242 Uluslararası İlişkilere Giriş (3)
POLS441 Dış Politika (3)

Seçmeli dersler

Yan dal danışmanının onayına tabi olarak Bölümün lisans kataloğunda yer alan ve açılan POLS kodlu seçmeli derslerden ikisi 300 biri 400 kodlu ve an az biri Uluslararası İlişkiler* alanı dışından seçilir.

 

* Uluslararası İlişkiler alanındaki seçmeli dersler Lisans Ders Kataloğunda belirtilmiştir.

Turizm İşletmeciliği Yan Dal Programı

Başvuru Koşulu Dersler(Kredi)

Başvuru için herhangi bir ders aranmamaktadır.

Toplam ders sayısı

Turizm İşletmeciliği yandal programı 7 zorunlu dersten (21 kredi) oluşmaktadır.

Zorunlu Dersler

TRM 101 Turizm Endüstrisine Giriş (3)
TRM 107 Anadolu Uygarlıkları (3)
TRM 223 Konaklama Endüstrisi (3)
TRM 282 Seyahat Endüstrisi (3)
TRM 378 Yiyecek Hizmetleri Yönetimi

Önkoşul: TRM 134

(3)
TRM 405 Turizmde Özel Etkinlikler ve Kongre Turizmi

Önkoşul:TRM 263

(3)
TRM 413 Turizmde Yeni Varış Noktaları Oluşturma

Önkoşul: Son sınıf veya ilgili öğretim elemanının onayı

(3)

Diğer bölümlerin programlarında bu derslerin karşılığı olan dersler bu derslerin yerine sayılabilecektir.

Uluslararası Ticaret Yan Dal Programı

Başvuru Koşulu Dersler (Kredi/AKTS)

INTT 111 Ekonomi I (3/5)
INTT 112 Ekonomi II (3/5)

Başka bir bölümden alınan karşılık dersler de sayılabilir.

Zorunlu Dersler (Kredi/AKTS)

INTT 211 Uluslararası Ticaret

Önkoşul: INTT 111

(3/5)
INTT 212 Kambiyo Rejimleri ve Dış Ticaret

Önkoşul: INTT 112

(3/5)
INTT 241 Uluslararası Ekonomi Hukuku

Önkoşul:INTT 142 veya ilgili öğretim elemanının onayı

(3/4)
INTT 253 İthalat İhracat Yönetimi (3/4)

Seçmeli Dersler (Kredi/AKTS)

Yandal danışmanının onayına tabi olarak INTT 3XX-4XX kodlu derslerden herhangi iki ders alınmalıdır.

Toplam ders sayısı(Kredi/AKTS)

4 zorunlu ders (12 kredi/18 AKTS), 2 seçmeli ders (6 kredi/8-10 AKTS)

Yönetim Bilişim Sistemleri Yan Dal Programı

Başvuru Koşulu Dersler

Başvuru için herhangi bir ders aranmamaktadır.

Toplam ders sayısı

6 zorunlu ders (20 kredi/33 AKTS)

Zorunlu dersler (Kredi/AKTS)

MIS 125 Bilişim Sistemleri ve Teknolojilerine Giriş (4/5)
MIS 132 Nesneye Yönelikli Programlama
Önkoşul : MIS 131
(4/6)
MIS 321 Sistem Analizi ve Tasarımı
Önkoşul: MIS 131 ve MIS 134
(3/6)
MIS 335 Veri Tabanı Sistemleri
Önkoşul: MIS 134
(4/6)
MIS 326 Nesne Yönelimli Modelleme
Önkoşul: MIS 132 ve MIS 321
(3/5)
MIS 336 İşletme Programı Geliştirme
Önkoşul: MIS 321 ve MIS 335
(2/5)

Önkoşul olan dersler karşılık bir dersin bulunduğu başka bir bölümden de alınabilir.