DERS DEĞERLENDİRME

Boğaziçi Üniversitesi’nde verilen dersler her dönem dersi alan öğrenciler tarafından değerlendirilir. ÖBİKAS’a (Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi) kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlayan öğrenciler sistemde yer alan anket ile öğrenme tecrübelerini ilgili dönemde aldıkları dersler bazında değerlendirirler. Ankete erişim her yarıyıl sonuna doğru, yarıyıl sınavları başlamadan önce üç hafta süreyle açılır. Anket sonuçları, ilgili yarıyılda not verme süresi bittikten sonra öğretim elemanlarına ve ilgili idari akademik personele bildirilir.

Ders değerlendirme anketi öğretim elemanına ve ilgili akademik birime, öğrencilerin dersin tasarımı, gerekleri, iş yükü ve etkin işlenişi  hakkındaki algıları konusunda geri bildirim sağlar.  Derslerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan öğrenci görüşlerinin üniversitede daha yaygın ve etkin biçimde kullanılması için katılımın yüksek olması kritik olduğundan, öğrencilerimizden katılıma özen göstermelerini özellikle rica ediyoruz.

Ankete katılımınız ve görüşleriniz bizim için çok değerli!