ÜNİVERSİTEYE KAYIT

 • Lisans Programlarına ÖSYM Tarafından Yeni Yerleştirilen Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları

  Üniversiteye Kayıt web sitesini ziyaret ediniz.

 • Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü ile Yeni Yerleştirilen Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları

  Asıl Listeden Kabul Edilen Öğrenciler

  Kayıt Tarihi: 6 Eylül 2023 Çarşamba

  Yedek Listeden Kabul Edilen Öğrenciler

  Kayıt Tarihi: 8 Eylül 2023 Cuma

  Boğaziçi Üniversitesi “Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü” kapsamında kabul edilen öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıtları, elektronik ortamda e-posta yolu ile alınacaktır.

  Öğrenciler, eksiksiz olarak hazırladıkları kayıt için gerekli tüm belgelerin asıllarını tarayarak tek bir PDF dosyası oluşturmalıdır. Kayıt için gerekli belgelerden eksik belgesi olanların kayıtları alınmayacaktır.

  Kayıt için gerekli belgeleri içeren PDF dosyasının, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ndeki ilgili “Fakülte Sorumlularına” e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

  Asıl listeden kabul edilen öğrencilerden; 6 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar, kayıt için gerekli belgelerini göndermeyenler kayıt hakkını kaybedecektir. Asıl listede olup kayıt yaptırmayanların yerine 8 Eylül 2023 Cuma günü, saat 10.00-17.00 arası yedek listeden kayıt hakkı alanlar kayıt yaptırabilecektir.

  Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim dili İngilizcedir. Öğrencilerin İngilizce dil bilgilerini, Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kayıt esnasında kanıtlamaları gereklidir. İngilizce dil yeterliğini kanıtlayamayan öğrencilerin hazırlık sınıfına kayıt yaptırma hakları yoktur.

  Senato tarafından kabul edilen İngilizce dil yeterlik sınavları:

  Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT)

  İngilizce Dil Yeterlik Sınavı (BUEPT) Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından verilmektedir. Sınavın geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

  TOEFL®

  TOEFL® (IBT) Genel Puan 79, Yazma Bölümü 22

  Evde TOEFL® (IBT) Genel Puan 79, Yazma Bölümü 22

  Sınavın geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

  IELTS Akademik - (International English Language Testing System)

  IELTS Akademik Genel Puan 6.5, Akademik Yazma Bölümü 6.5
  Sınavın geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

  Üniversiteye ilk kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin, akademik yarıyıl başlamadan önce akademik takvimde ilan edilen günlerde, ayrıca akademik yarıyıl ders kayıtlarını da yapmaları gerekir.

  Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  Aşağıda yer alan belgeler, Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise belgelerin ayrıca Türkçe veya İngilizce çevirileri de gerekmektedir.

  1. SAT sınav sonuç belgesi,
  2. İngilizce dil yeterlik belgesi, (Yabancı Diller Yüksekokulu YADYOK tarafından onaylanmış, TOEFL®/IELTS/BUEPT sınav sonuç belgesi)
  3. Lise diploması,
  4. Lise diploması denklik belgesi,(Bulunduğunuz ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden veya Türkiye'deki İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alabilirsiniz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Adresi: Binbirdirek M.İmran Öktem C. No.1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL)
  5. Resmi Lise transkripti,
  6. Pasaport/Nüfus Cüzdanı veya Mavi Kart
  7. Öğrenim vizesi (T.C. Dış Temsilciliklerinden) veya oturma izni veya e-vize.
  8. Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
  9. Öğrenciler tarafından doldurulmuş  bilgi formu.
  Kayıtla İlgili Önemli Notlar
  • Belgeler eksik ise kayıt işlemi tamamlanamaz.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayanlar herhangi bir hak iddia edemez.
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
 • Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (EK MADDE 1-) Kapsamında Yeni Kabul Edilen Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları

  Kayıt Tarihi: 6 Eylül 2023 Çarşamba

  Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1-) kapsamında kurum dışından ve kurum içinden kabul edilen öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıtları elektronik ortamda e-posta yolu ile alınacaktır.

  Kurum Dışından Kabul Edilen Öğrenciler:

  Ek Madde 1- kapsamında kurum dışından kabul edilen öğrenciler, eksiksiz olarak hazırladıkları kayıt için gerekli tüm belgelerin asıllarını tarayarak tek bir PDF dosyası oluşturmalıdır. Kayıt için gerekli belgelerden eksik belgesi olanların kayıtları alınmayacaktır.

  Kayıt için gerekli belgeleri içeren PDF dosyasının, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ndeki ilgili "Fakülte Sorumlularına" göndermeleri gerekmektedir.

  Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  1. Lise diploması (Diploma öğrencinin kendisinde ise)
  2. Öğrencinin yatay geçiş yapmasına engel bulunmadığına ilişkin resmi yazı,
  3. TC Kimlik kartı
  4. Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
  5. Öğrenci tarafından doldurulmuş kayıt beyan formu
  6. Öğrenci tarafından doldurulmuş bilgi formu

  Yukarıdaki belgeleri teslim ederek, Üniversiteye ilk kaydını yaptıran öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundaki "öğrenci dosyası" (Lise diplomasının aslı öğrencinin geldiği Üniversitede ise, transkriptin aslı vb. diğer belgeler) Üniversitemiz tarafından resmi yazıyla talep edilecektir.

  İngilizce dil yeterliğini sağlayarak doğrudan başvurduğu programa kabul edilen ve Üniversiteye ilk kayıt işlemini yaptıran öğrencilerin, intibak işlemlerinin yapılabilmesi için, başvuru dosyaları ilgili Fakülte ve Yüksekokula gönderilecektir. Öğrencilerin, Akademik yarıyıl ders kayıtları, intibak işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılacaktır. Bu sürecin takibi öğrencilerin sorumluluğundadır.

  Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerin, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen (DBS) İngilizce Düzey Belirleme Sınavına girmesi gerekir. Bu sınav, öğrencinin Hazırlık Birimi’nde hangi programda İngilizce eğitim alacağını belirler. Bu sınava katılmayanların hazırlık sınıfı yerleştirmeleri doğrudan Program 1 (Başlangıç seviyesi) sınıflarına yapılacaktır.

  DBS Sınav tarihi ve sınav başvurusu için, yadyok.bogazici.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

  Kurum İçinden Kabul Edilen Öğrenciler:

  Kayıt Tarihi: 6 Eylül 2023 Çarşamba

  Ek Madde-1 kapsamında, kurum içinden kabul edilen öğrencilerin, kabul edildikleri bölüme kayıt yaptırabilmeleri için, halen kayıtlı oldukları bölümden ilişik kesmeleri gerekmektedir.

  Öğrencilerin "Kayıt Beyan Formu" ve "İlişik Kesme Başvuru Formu"’nu doldurup, ilişik kesme formunda yer alan “Bölüm Başkanı” ve “Harç Birimi” imzalarını aldıktan sonra formları tarayarak, Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ndeki ilgili "Fakülte Sorumlularına" (kayıtlı bulundukları ve yatay geçiş için kabul edildikleri program) yukarıda belirtilen kayıt tarihinde mesai bitimine kadar, e-posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

  İlişik kesme formunu ve kayıt beyan formunu yukarıda belirtilen tarihte teslim eden öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen günlerde yatay geçiş yaptıkları bölüme, akademik yarıyıl ders kayıtlarını yapabilirler.

  Kayıtla İlgili Önemli Notlar

  1. Belgeler eksik ise kayıt işlemi tamamlanamaz.
  2. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayanlar herhangi bir hak iddia edemez.
  3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
 • Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kapsamında Lisans Programlarına Kabul Edilen Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları

  Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kapsamında Lisans Programlarına Kabul Edilen Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları

  Asıl Listeden Kabul Edilen Öğrenciler
  Kayıt Tarihi: 1 Eylül 2023 Cuma

  Yedek Listeden Kabul Edilen Öğrenciler
  Kayıt Tarihi: 6 Eylül 2023 Çarşamba

  2023-2024 Akademik yılında yurt içi ve yurt dışı kurumlar arası yatay geçiş kapsamında kabul edilen öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıtları, elektronik ortamda e-posta yolu ile alınacaktır.

  Yatay geçiş kapsamında kurum dışından kabul edilen öğrenciler, kayıt için gerekli tüm belgeleri tarayarak tek bir PDF dosyası oluşturmalıdır.

  Kayıt için gerekli belgeleri içeren PDF dosyasının, 1 Eylül 2023 Cuma günü 17.00’a kadar, Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ndeki ilgili "Fakülte Sorumlularına" gönderilmesi gerekmektedir. Kayıt için gerekli belgelerden eksik belgesi olanların kayıtları alınmayacaktır.

  Asıl listeden kabul edilen öğrencilerden; 1 Eylül 2023 Cuma günü saat 17.00’a kadar, Üniversiteye kayıt dosyasını göndermeyenler kayıt hakkını kaybedecektir. Asıl listede olup kayıt yaptırmayanların yerine 6 Eylül 2023 Çarşamba günü, saat 10.00-17.00 arası yedek listeden kayıt hakkı alanlar kayıt yaptırabilecektir.

  Üniversiteye kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin akademik yarıyıl başlamadan önce ayrıca akademik ders kayıtlarını da yapmaları gerekir.

  Yatay Geçiş ile Kabul Edilen Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları İçin Gerekli Olan Belgeler

  Aşağıdaki belgeleri tarayarak tümünü tek PDF dosyasında toplayıp e-posta ile göndermelisiniz. Yüklediğiniz belgelerin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir. Belgelerinizin doğruluğu YÖK, YÖKSİS, ÖSYM, MERNİS gibi kurumlardan kontrol edilecektir.

  Üniversiteye ilk kaydını yaptıran öğrencilerin daha önce kayıtlı oldukları yurt içi yükseköğretim kurumundaki "öğrenci dosyası" (Lise diplomasının aslı öğrencinin geldiği Üniversitede ise, transkriptin aslı vb. diğer belgeler) Üniversitemiz tarafından resmi yazı ile talep edilecektir.

  Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş

  1.    Lise diploması 

  2.    TC Kimlik kartı

  3.    Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından onaylanmış TOEFL®/IELTS sınav sonuç belgesi, (BUPET sınavına katılan adaylardan başarılı olanların, katıldıkları sınavın tarihini yazmaları yeterlidir, ayrıca sınav sonuç belgesi sunmalarına ihtiyaç yoktur.)

  4.    Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

  5.    Öğrenci tarafından doldurulmuş kayıt beyan formu

  6.    Öğrenci tarafından doldurulmuş bilgi formu.

  Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş

  T.C. Vatandaşı Öğrenciler için:

  Aşağıda yer alan belgeler Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise belgelerin ayrıca Türkçe ya da İngilizce çevirileri de gerekmektedir.

  1. Lise diploması

  2. Yurt dışındaki liselerden mezun olanlar için lise diploması denklik belgesi (Bulunduğunuz ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden ya da Türkiye'deki İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alabilirsiniz. Adres: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Binbirdirek M.İmran Öktem C. No.1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL)

  3. Resmi Transkript

  4. YKS veya SAT sınav sonuç belgesi 

  5. Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından onaylanmış TOEFL®/IELTS sınav sonuç belgesi, (BUPET sınavına katılan adaylardan başarılı olanların, katıldıkları sınavın tarihini yazmaları yeterlidir, ayrıca sınav sonuç belgesi sunmalarına ihtiyaç yoktur.)

  6. TC Kimlik kartı

  7. Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

  8. Öğrenci tarafından doldurulmuş bilgi formu.

  Uluslararası Öğrenciler için:

  Aşağıda yer alan belgeler Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise belgelerin ayrıca Türkçe ya da İngilizce çevirileri de gerekmektedir.

  1. Lise diploması  

  2. Lise diploması denklik belgesi (Bulunduğunuz ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden ya da Türkiye'deki Milli Eğitim İl Müdürlüklerinden alabilirsiniz. Adres: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Binbirdirek M.İmran Öktem C. No.1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL)

  3. Resmi Transkript  

  4. SAT sınav sonuç belgesi

  5. Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından onaylanmış TOEFL®/IELTS sınav sonuç belgesi, (BUPET sınavına katılan adaylardan başarılı olanların, katıldıkları sınavın tarihini yazmaları yeterlidir, ayrıca sınav sonuç belgesi sunmalarına ihtiyaç yoktur.)

  6. Pasaport veya Mavi Kart

  7. Öğrenim vizesi (TC Dış Temsilciliklerinden) veya oturma izni veya e-vize.

  8. Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

  9. Öğrenci tarafından doldurulmuş bilgi formu

  Kayıtla İlgili Önemli Notlar

  * Belgeler eksik ise kayıt işlemi tamamlanamaz.

  * Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkından vaz geçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

  * Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
 • Kurum İçi Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Bölüm Değişikliği İşlemleri

  Asıl Listeden Kabul Edilen Öğrenciler
  Kayıt Tarihi: 4 Eylül 2023 Pazartesi

  Yedek Listeden Kabul Edilen Öğrenciler
  Kayıt Tarihi: 6 Eylül 2023 Çarşamba

  Kurum içi yatay geçiş kapsamında kabul edilen öğrencilerin, kabul edildikleri bölüme kayıt yaptırabilmeleri için, ayrıldıkları bölümden ilişik kesmeleri gerekmektedir.

  Öğrencilerin "Kayıt Beyan Formu" ve "İlişik Kesme Başvuru Formu"’nu doldurup, ilişik kesme formunda yer alan “Bölüm Başkanı” ve Harç Birimi imzalarını aldıktan sonra formları tarayarak, Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ndeki ilgili "Fakülte Sorumlularına" (kayıtlı bulundukları ve yatay geçiş için kabul edildikleri program) yukarıda belirtilen kayıt tarihinde mesai bitimine kadar, e-posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

  İlişik kesme formunu ve kayıt beyan formunu yukarıda belirtilen tarihte teslim eden öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen günlerde yatay geçiş yaptıkları bölüme akademik yarıyıl ders kayıtlarını yapabilirler.

 • Çift Ana Dal Programına Yeni Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıtları

  Kayıt Tarihi: 4 Eylül 2023 Pazartesi

  Çift Ana Dal Programına her iki bölümden de kabul alan öğrencilerin, kayıt yaptırabilmeleri için, "ÇAP Programı Kayıt Beyan Formu"’nu doldurup imzaladıktan sonra, formu tarayarak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ndeki ilgili "Fakülte Sorumlularına" yukarıda belirtilen kayıt tarihinde mesai bitimine kadar, e-posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

 • Yan Dal Programına Yeni Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıtları

  Asıl Listeden Kabul Edilen Öğrenciler
  Kayıt Tarihi: 4 Eylül 2023 Pazartesi

  Yedek Listeden Kabul Edilen Öğrenciler
  Kayıt Tarihi: 6 Eylül 2023 Çarşamba

  Yan dal programına kabul edilen öğrencilerin, kabul aldıkları yan dal programına kayıt yaptırabilmeleri için, "Yan Dal Programı Kayıt Beyan Formu"nu doldurup imzaladıktan sonra formu tarayarak, Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ndeki ilgili "Fakülte Sorumlularına" yukarıda belirtilen kayıt tarihinde mesai bitimine kadar, e-posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

 • Lisansüstü Programlarına Yeni Kabul Edilen Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları

  Asıl Listeden Kabul Edilen Öğrenciler
  Kayıt Tarihi: 4-5 Eylül 2023 Pazartesi - Salı (Saat 10.00-17.00 arası)

  Yedek Listeden Kabul Edilen Öğrenciler
  Kayıt Tarihi: 6 Eylül 2023 Çarşamba (Saat 10.00-17.00 arası)

  Üniversiteye İlk Kayıt (Belge Teslimi)

  Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıtları (kayıt için gerekli belgelerin teslimi), elektronik ortamda e-posta yolu ile alınacaktır.

  Kabul edilen öğrenciler, eksiksiz olarak hazırladıkları kayıt için gerekli tüm belgelerin asıllarını tarayarak tek bir PDF dosyası oluşturmalıdır.

  Oluşturulan PDF dosyasının adı, öğrencinin ad ve soyadını tam olarak içerecek şekilde, büyük harflerle ve Türkçe karakterlerle yazılarak kayıt edilmelidir. Öğrencinin adı ile oluşturulan PDF dosyasının, yukarıda belirtilen tarihlerde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü ilgili “Enstitü Sorumlularına” e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Kayıt için gerekli belgelerden eksik belgesi olanların kayıtları alınmayacaktır.

  Asıl listeden kabul edilen öğrencilerden; 5 Eylül 2023 Salı günü saat 17.00’a kadar, kayıt için gerekli belgelerini göndermeyenler, kayıt hakkını kaybedecektir. Asıl listede olup kayıt yaptırmayanların yerine, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü, saat 10.00-17.00 arası yedek listeden kayıt hakkı alanlar kayıt yaptırabilecektir.

  Şartlı kabul alan öğrencilerin kayıtları, Enstitü Yönetim Kurulu kararında belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda alınacaktır. Aksi takdirde kayıtları alınmayacaktır.

  *YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35. maddesinin 6. fıkrasında yer alan "Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez." hükmü uyarınca, bu kapsamdaki adayların Üniversitemize kayıt yapabilmeleri için halen kayıtlı oldukları lisansüstü programdan ilişki kesmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kabul aldıkları programlara kayıtları yapılmayacaktır.

  İlk Kayıt Sonrası (Belge Teslimi Sonrası) İşlemler

  Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  Aşağıda yer alan belgeler, Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise belgelerin ayrıca Türkçe veya İngilizce çevirileri de gerekmektedir.

  Belgelerin asıllarından, tek bir PDF dosyası oluşturarak e-posta ile göndermelisiniz. Yüklediğiniz belgelerin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.

  Belgelerinizin doğruluğu YÖK, YÖKSİS, ÖSYM, MERNİS gibi kurumlardan kontrol edilecektir.

  T.C. Uyruklu Öğrenciler İçin:

  1. Diploma:

  a) Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin lisans diploması,

  b) Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans diploması,

  c) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin lisans diploması aslı

  veya

  a, b, ve c yerine;

  E-Devlet üzerinden alınmış mezuniyet belgesi

  2. Resmi Transkript (Diploma yerine E-devlet üzerinden alınmış mezuniyet belgesi yüklemiş olanların transkript yüklemelerine gerek yoktur.)

  3.Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan T.C. uyruklu öğrenciler için diploma denkliği (Henüz Denklik Belgesi almamış olanların denklik başvurusu yaptıklarına ilişkin ekran görüntüsünü yüklemeleri gerekmektedir.)

  4. ALES internet çıktısı, GMAT/GRE sınav sonuç belgesi aslı (GRE/GMAT Belge aslı yüklenmemişse GRE/GMAT kullanıcı adı ve şifrelerini belgeleri gönderdikleri kişiye e-posta ile iletmeleri gerekmektedir.)

  5. Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından onaylanmış TOEFL®/IELTS sınav sonuç belgesi (Dil hazırlık sınıfına kabul edilenler hariç)(BUPET sınavına katılan adaylardan başarılı olanların, katıldıkları sınavın tarihini yazmaları yeterlidir, ayrıca sınav sonuç belgesi sunmalarına ihtiyaç yoktur.)

  6. Doktora programına kabul edilen öğrenciler için YDS/YÖKDİL sınav sonuç belgesi (ya da eşdeğeri)

  7. TC Kimlik kartı  

  8. Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

  9. Öğrenci tarafından doldurulmuş bilgi formu 

  10. Erkek öğrenciler için e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesi 

  11. Öğrenci tarafından doldurulmuş "Lisansüstü kayıt beyan formu"
   

  Uluslararası Öğrenciler İçin:

  Aşağıda yer alan belgeler Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise belgelerin ayrıca Türkçe veya İngilizce çevirileri de gerekmektedir.

  1. Diploma:

  a) Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin lisans diploması,

  b) Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans diploması,

  c) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin lisans diploması aslı.

  2. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan uluslararası öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan (YÖK) tanınma belgesi

  3. ALES internet çıktısı, GMAT/GRE sınav sonuç belgesinin aslı (GRE/GMAT Belge aslı yüklenmemişse GRE/GMAT kullanıcı adı ve şifrelerini belgeleri gönderdikleri kişiye e-posta ile iletmeleri gerekmektedir.)

  4. Resmi Transkript  

  5. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından onaylanmış dil TOEFL/IELTS sınav sonuç belgesi (Dil hazırlık sınıfına kabul edilenler hariç) (BUPET sınavına katılan adaylardan başarılı olanların, katıldıkları sınavın tarihini yazmaları yeterlidir, ayrıca sınav sonuç belgesi sunmalarına ihtiyaç yoktur.)

  6. Doktora programına kabul edilenler için YDS/YÖKDİL sınav sonuç belgesi (ya da eşdeğeri)

  7. Öğrenim vizesi (T.C. Dış Temsilciliklerinden)

  8. Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik  fotoğraf

  9. Pasaport fotokopisi

  10. Öğrenci tarafından doldurulmuş bilgi formu

  11. Öğrenci tarafından doldurulmuş Lisansüstü kayıt beyan formu.

 • Lisans Programlarına Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Yeni Yerleştirilen Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları
  Üniversitemize Dikey Geçiş Sınavı (DGS)  sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14 -18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23:59’a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
  E-kayıt işlemi yapmayan öğrenciler ise sadece 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde üniversitemize şahsen başvurarak kayıt olmaları gerekmektedir. 
  İlan edilen kayıt süreleri içinde üniversiteye kayıt işlemlerini (e-kayıt veya şahsen kayıt) yaptırmayan öğrenciler üniversiteye kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
  Şahsen kayıt için aşağıda belirtilen belgelerin, 19 -20 Eylül 2023 tarihlerinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
  Şahsen Kayıt için gerekli belgeler:
  2023- DGS sonuçları çıktısı,
  2023- DGS yerleştirme sonuçları çıktısı,
  Ön lisans Diploması aslı ve bir adet fotokopisi (diploma henüz hazırlanmamışsa yeni tarihli mezuniyet belgesi),
  Nüfus cüzdanı veya T.C.  Kimlik Kartı,
  Mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek öğrencilerin eğitim gördükleri kurumdan staj, bütünleme veya tek ders sınavına gireceklerini belirten resmi bir yazı,